Iné ryby

slide_inerybyVieme zabezpečiť akékoľ vek sladkovodné ryby z Astrachánskej lovnej oblasti.
Ako napríklad divoký kapor sazan, ostriež, losos, boleň, lieň, pleskáč, červenica, jeseter…