Čo robíme ?

Spoločnosť Seta Plus sa zaoberá dovozom a distribúciou mrazených potravín.
Medzi hlavne činnosti patri dovoz hlboko mrazených sladkovodných rýb a rybích produktov z Astrachánskej lovnej oblasti a distribúciou týchto produktov na území Slovenska, Maďarska, Českej republiky a iných krajín Európskej Únie.
Do hlavného sortimentu patrí zubáč (Sander volgensis, Sander lucioperca), sumec (silurus glanis), šťuka (esox lucius).