Ostriež obyčajný / Perca Fluviatilis /

ryba_ostriezDravý druh rozšírený takmer v celej Európe. Má vynikajúce mäso a radí sa k najchutnejším sladkovodným rybám.